You are here

Lazy bag

Lazy Bag STAR sa štampom

Lazy Bag STAR sa štampom

Lazy bag kao ovaj je standarnog oblika. 

Štampa preko celog lazy baga ispunjava i čini ga interesantnim. 

Dostupni dezeni:

 • variation
 • variation
 • variation
 • variation
  • variation
  • variation
  • variation
Lazy Bag STAR

Lazy Bag STAR

Lazy Bagovi koji se nalaze u ovoj grupi proizvoda kao jednobojni Lazy Bagovi, mogu se napraviti u raznim veličinama. 
60 cm x 60 cm kao univerzalna veličina za decu ili 90 cm x 90 cm za odrasle ili veliki lazy bag. 

Dostupni dezeni:

 • variation
 • variation
 • variation
 • variation
  • variation
  • variation
  • variation
  • variation
  • variation
  • variation
  • variation
  • variation
  • variation
Lazy Bag FULL

Lazy Bag FULL

Lazy bag kao ovaj je specifičnog oblika, u obliku jastuka. Može se namestiti na raznovrsne načine.

Štampa preko celog lazy baga ispunjava i čini ga interesantnim. 

Dostupni dezeni:

 • variation
 • variation
 • variation